Reklama drukowana

Reklama drukowana jest ciągle niezwykle popularna i stosowana zarówno w kampaniach indoor jak i outdoor. Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem reklam i publikacji przeznaczonych do druku jak i samym drukiem oraz zapewniamy dostarczenie gotowych materiałów pod wskazany przez klienta adres, dzięki czemu nie dotyczą nas ograniczenia terytorialne. Projektujemy, przygotowujemy do druku i drukujemy najpopularniejsze formaty i […]

Projektowanie graficzne

W przypadku projektów tworzonych na potrzeby druku, stosujemy konsekwentne i rygorystyczne zasady przygotowywania plików, zawsze zgodne ze specyfikacją danej drukarni lub wydawcy. Specyfikacje techniczne dla poligrafii mogą różnić się zależnie od metodologii pracy przyjętej w danej drukarni. Każdorazowo przed rozpoczęciem projektowania analizujemy specyfikację druku i projekt przygotowujemy ściśle pod kątem tych wytycznych. Dotyczą one zazwyczaj: […]

Księga znaku

Do stworzonych przez nas logotypów przygotowujemy specjalne opracowania w formie elektronicznego dokumentu pdf, w których szczegółowo opisany jest znak. Opracowania te zwane Księgami Znaku lub Księgami Identyfikacji zawierają szczegółową specyfikację stworzonego logotypu, między innymi: Opis i znaczenie znaku Informacje dotyczące konstrukcji znaku Prezentację znaku na siatce modułowej i z polem ochronnym Szczegóły dotyczące wyciągów barwnych, […]

Projekt i budowa marki

Jak tworzymy logotyp i identyfikację marki: 1. Przeprowadzamy wywiad z klientem, ustalamy oczekiwania, nakreślamy kierunek graficzny, oraz określamy zakres funkcjonalny znaku 2. Rozpoczynamy etap koncepcyjny, kilku grafików niezależnie od siebie przygotowuje kilka-kilkanaście projektów koncepcyjnych znaku 3. Klient wybiera najlepszy projekt lub kilka projektów/koncepcji – które łączymy i rozwijamy w kolejnej fazie projektowej 4. Kolejne etapy […]