20 CKA Bez Prądu

Już dziś w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku na ulicy Szafranka 7, odbędzie się jubileuszowy koncert 20 CKA – Bez Prądu. Impreza Cyklu Koncertów Akustycznych w Bibliotece jest już dwudziestym spotkaniem z lokalnymi zespołami grającymi muzykę różnych nurtów. Od dłuższego czasu pomagamy w promocji projektu i wspieramy CKA zapleczem graficznym – w przypadku dzisiejszej imprezy jubileuszowej poszliśmy jednak o krok dalej i postanowiliśmy gruntownie pomóc w przygotowaniu szerokiej akcji promocyjnej eventu, nad którą prace rozpoczęły się już w lutym tego roku. Zapraszamy do zaznajomienia się z mikro Case Studies akcji.

 Założenia akcji:

– Promocja koncertu jubileuszowego – 17 maja 2013

– Promocja lokalnych zespołów muzycznych uczestniczących w akcji

– Aktywizacja społeczności wspierającej i tworzącej lokalne przedsięwzięcia muzyczne [głównie za pomocą narzędzi WEB 2.0]

– Stworzenie miejsca zbiorczego w sieci, skupiającego zwolenników akcji na potrzeby publikacji informacji dotyczących koncertu oraz działań poprzedzających koncert, a także na potrzeby przyszłych działań promujących Cykl Koncertów Akustycznych i podobnych inicjatyw w przyszłości.

 Narzędzia i środki:

– Budowa identyfikacji graficznej akcji, animacji, bannerów flash, spotów, plakatów i grafik użytkowych

– Budowa profilu fanpage facebook.com/cka.bez.pradu, stanowiącego oś akcji i punktu promowanego w mediach

– Budowa i przeprowadzenie konkursu w internecie w oparciu o aplikację Facebook, pozwalającą oddać głosy na grupy muzyczne, które zdaniem internautów powinny zagrać na koncercie finałowym

– Ścisła współpraca z patronami medialnymi – zarówno telewizyjnym – TVT, radiowym – Radio 90 jak i lokalnym portalem Rybnik.com.pl oraz RASM.com.pl

– Stworzenie kanału YouTube akcji

– Stworzenie kanału SoundCloud akcji

– Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Rybniku – ścisłym współorganizatorem akcji

– Współpraca z Rybnickim Centrum Kultury / Kultura.rybnik.eu – publikacje w mediach elektronicznych oraz na telebimie i monitorach LCD w kluczowych miejscach miasta.

Efekty:

– 931 zebranych polubień w 30 dni trwania akcji

– ponad 100 publikacji w mediach internetowych, publikacjach audio i video

– 2692 oddanych unikatowych głosów w aplikacji konkursowej z niezależnych kont użytkowników Facebook

– wyraźna obecność w mediach elektronicznych, telewizyjnych i radiowych w czasie trwanie akcji

 

Działania akcji miały charakter wirusowy, zebranie prawie 1000 użytkowników wynika głównie z przeprowadzonego konkursu webowego, w którym społeczności dzieląc się na grupy, identyfikowały się z określonymi typami wyboru – zespołów muzycznych. O dużym zaangażowaniu i nieprzypadkowości grupy docelowej uczestników eventu świadczy minimalny procent odrzuceń uczestnictwa w grupie fanpage po zakończeniu akcji – utrzymał się on na poziomie 0.7%

Tak zbudowana baza użytkowników, stanowi znakomity potencjał do przeprowadzania podobnych akcji w przyszłości.

 

Statystyki ruchu w portalu Facebook z okresu miesięcy lutego i marca 2013: