Back To School

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dla żorskiego zespołu Back To School stworzyliśmy logotyp, występujący w dwóch wersjach – pełnej oraz akronimicznej. Nazwa nawiązuje do utworu amerykańskiego zespołu Deftones, przywodząc na myśl nurt muzyczny, w którym kapela się obraca. W logotypie użyto nazwy zespołu z zamienionym słowem “to” na cyfrę 2, która w języku angielskim jest równoznaczna brzmieniowo. Zabieg ten jest często używany, szczególnie w środowisku z którego wywodzi się gatunek muzyczny określany jako nu metal.