Informator: Dopalacze Nowe Narkotyki

W ostatnich tygodniach roku 2016 opracowaliśmy graficznie i wydaliśmy drukiem obszerny informator dla rodziców, opiekunów i młodzieży: “Dopalacze – Nowe Narkotyki”. Folder informacyjny wydany został na zlecenie ośrodka NZOZ Integrum.