Kultura Rybnik – Spoty na telebim

 

Dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, przygotowaliśmy szereg spotów promujących wydarzenia kulturalne w mieście. Animacje te emitowane są w najważniejszych ośrodkach i placówkach kulturalnych w Rybniku: Domach Kultury, MOSiR, galeriach i basenach, a także na telebimie przy Teatrze Ziemi Rybnickiej.