Kultura Rybnik – Spoty na telebim

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

 

Dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, przygotowaliśmy szereg spotów promujących wydarzenia kulturalne w mieście. Animacje te emitowane są w najważniejszych ośrodkach i placówkach kulturalnych w Rybniku: Domach Kultury, MOSiR, galeriach i basenach, a także na telebimie przy Teatrze Ziemi Rybnickiej.