Publikacja Transformacja Śląska XXI w.

Dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce przygotowaliśmy opracowanie obszernej publikacji, skład i druk 36 stronnicowego raportu dotyczącego Transformacji Śląska w XXI wieku. Publikacja opisuje wyzwania jakie stoją obecnie przed regionami górniczymi oraz założenia procesu Sprawiedliwej Transformacji.