Silesian Consulting Group

Silesian Consulting Group jest spółką prowadzącą działalność w zakresie aktywizacji zawodowej.