Stomatologia Szendera

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Logotyp został stworzony na potrzeby Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej prowadzonej przez Lek. stom. Katarzynę Szenderę – specjalistkę stomatologii ogólnej I st. i specjalistkę protetyki stomatologicznej.