Stomatologia Szendera

Logotyp został stworzony na potrzeby Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej prowadzonej przez Lek. stom. Katarzynę Szenderę – specjalistkę stomatologii ogólnej I st. i specjalistkę protetyki stomatologicznej.