Subregion Zachodni

W kwietniu zakończyliśmy prace nad dużym projektem dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Dla związku zaprojektowaliśmy nowy portal www.subregion.pl wraz z dwoma podserwisami, oraz dokonaliśmy złożonej migracji publikacji elektronicznych i dokumentów gromadzonych od 2006 roku.

Subregion

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Związek formalnie funkcjonuje od maja 2002 roku. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.

Portale

Dla związku zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy:

www.subregion.pl – serwis główny obejmujący zakresowo najważniejsze zagadnienia, aktualności, oraz dokumenty.

www.rpo.subregion.pl – podserwis związany z Regionalnym Programem Operacyjnym, naborami oraz bieżącymi informacjami na temat regionalnych inwestycji terytorialnych. Jest to narzędzie wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

www.bip.subregion.pl – Biuletyn informacji publicznej związku ma za zadanie dostarczanie informacji na temat dokumentów statutowych, protokołów, uchwał i stanowisk, a także wyników zamówień publicznych.

WCAG 2.0

Wszystkie stworzone dla Subregionu serwisy spełniają rygorystyczne wymogi standardu WCAG2.0 na poziomie AA. WCAG, to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.a

W serwisie wdrożony został też certyfikat zabezpieczeń SSL w opcji Wildcard, który dodatkowo podnosi bezpieczeństwo portalu i wszystkich podserwisów. W celu podniesienia czytelności dla osób niedowidzących serwisy posiadają tryby wysokiego kontrastu oraz możliwość zmiany wielkości czcionek contentu.

Multisite

Portal przygotowany został w opcji multisite, co oznacza, że klient z poziomu jednego zaplecza administracyjnego, zarządza wszystkimi serwisami – także w subdomenach, oraz posiada możliwość tworzenia instancji dla nowych podserwisów w przyszłości, nawet bez umiejętności kodowania.