Syngaz S.A.

Syngaz S.A. jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem na szeroko rozumianym rynku energii odnawialnej. Od kilku lat z powodzeniem, prowadzi swoje prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe, związane z wprowadzaniem na rynek nowoczesnych technologii zgazowania. Dla spółki przygotowaliśmy nowy serwis internetowy www.syngaz.com