The Sickth Floor

Znak jest identyfikacją graficzną gazety studenckiej. Logotyp jest przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.