The Sickth Floor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Znak jest identyfikacją graficzną gazety studenckiej. Logotyp jest przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.