Związek Rzemiosła Polskiego

Dla Zespołu Oświaty Zawodowej Związku Rzemiosła Polskiego opracowaliśmy w 2019 roku 1000 grafik i rysunków technicznych, na potrzeby uzupełniania ogólnopolskiej platformy egzaminacyjnej. Projekt wykonany dla Cechu Rzemiosł stanowił II etap wdrożenia “Nowej jakości zawodowych egzaminów w rzemiośle”.