Nadzór nad portalami

Po oddaniu stworzonego serwisu lub portalu internetowego klient może powierzyć nam dalszą nad nim kontrolę. Jako agencja prowadzimy nadzór nad portalami dbając przede wszystkim o:

  • Przygotowanie bieżących grafik i dobór zdjęć do artykułów, materiałów i publikacji
  • Prace konserwacyjne, aktualizację skryptów, tworzenie okresowych backupów danych
  • Rozbudowę istniejących portali oraz modernizację wybranych rozwiązań
  • Wsparcie merytoryczne i pomoc administracyjną przy pojawiających się problemach podczas redagowania portali
  • Zaplecze doradcze i konsultacje w kwestiach rozwoju portali i wdrażania nowych rozwiązań

Udział naszej agencji we wsparciu istniejących portali jest dobierany zależnie od potrzeb klienta. Podstawową pomoc i wsparcie merytoryczne oferujemy też zawsze jako formę 12 miesięcznej gwarancji po oddaniu nowych portali. Jest to zazwyczaj w zupełności wystarczający czas na pełne wdrożenie redakcji do wszystkich zagadnień obsługi i eksploatacji tworzonych przez nas rozwiązań.