Nadzór nad portalami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Po oddaniu stworzonego serwisu lub portalu internetowego klient może powierzyć nam dalszą nad nim kontrolę. Jako agencja prowadzimy nadzór nad portalami dbając przede wszystkim o:

  • Przygotowanie bieżących grafik i dobór zdjęć do artykułów, materiałów i publikacji
  • Prace konserwacyjne, aktualizację skryptów, tworzenie okresowych backupów danych
  • Rozbudowę istniejących portali oraz modernizację wybranych rozwiązań
  • Wsparcie merytoryczne i pomoc administracyjną przy pojawiających się problemach podczas redagowania portali
  • Zaplecze doradcze i konsultacje w kwestiach rozwoju portali i wdrażania nowych rozwiązań

Udział naszej agencji we wsparciu istniejących portali jest dobierany zależnie od potrzeb klienta. Podstawową pomoc i wsparcie merytoryczne oferujemy też zawsze jako formę 12 miesięcznej gwarancji po oddaniu nowych portali. Jest to zazwyczaj w zupełności wystarczający czas na pełne wdrożenie redakcji do wszystkich zagadnień obsługi i eksploatacji tworzonych przez nas rozwiązań.