Projekt i budowa marki

Jak tworzymy logotyp i identyfikację marki:

1. Przeprowadzamy wywiad z klientem, ustalamy oczekiwania, nakreślamy kierunek graficzny, oraz określamy zakres funkcjonalny znaku

2. Rozpoczynamy etap koncepcyjny, kilku grafików niezależnie od siebie przygotowuje kilka-kilkanaście projektów koncepcyjnych znaku

3. Klient wybiera najlepszy projekt lub kilka projektów/koncepcji – które łączymy i rozwijamy w kolejnej fazie projektowej

4. Kolejne etapy projektowe, zawężające ostateczny wygląd logotypu przybliżają nas do finalnej wersji znaku

5. Po wybraniu wersji ostatecznej i ustalonej kolorystyce znaku przygotowujemy paczkę formatów zawierającą wszystkie dopuszczalne wersje znaku w najpopularniejszych formatach graficznych oraz opracowujemy Księgę Znaku w której opisany jest pełen zakres zastosowania znaku, wyciągów barwnych oraz informacji niezbędnych do korzystania ze znaku.

Tworzone przez nas logotypy cechuje sumienne podążanie za wyznaczonym wraz z klientem kierunkiem, charakterem marki, jej merytoryką przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i klarowności znaku, tak aby spełniał on jak najszersze spektrum wymogów technicznych podczas jego stosowania. Niezwykle ważne jest aby znak oprócz waloru estetycznego posiadał też prawidłową strukturę, był łatwy do skalowania, posiadał zoptymalizowane kolory i niósł silny przekaz informacyjny, pozwalający na wzmacnianie wizerunku i jednoznaczną identyfikację.

 

Sprawdź nasze portfolio wybranych logotypów.