Obsługa istniejących stron

W przypadku gdy pojawia się potrzeba obsługi już istniejącego serwisu internetowego klienta – dokonujemy analizy stworzonej witryny i podejmujemy decyzję prowadzenia outsourcingu dla takiej witryny. Najczęściej w pierwszej kolejności dokonujemy optymalizacji i o ile to możliwe poprawy strony kodowej i graficznej takiej przejętej witryny, oraz gwarantujemy kontynuację publikacji treści.

Czasem bywa jednak i tak, że rozwiązania użyte na stronie lub przestarzałe technologie nie pozwalają na prawidłową funkcjonalność strony, obniżają bezpieczeństwo lub blokują jej dalszy rozwój. W takich przypadkach zazwyczaj dużo szybszym i tańszym rozwiązaniem jest stworzenie serwisu od podstaw na nowoczesnym frameworku niż uparte łatanie “dziur” w warstwie kodowej, czy też obniżanie parametrów serwera, aby ten pozwalał na wsteczną kompatybilność z użytymi rozwiązaniami.